Tlakové a kombinované čištění odpadů a kanalizace

Veřejnou sítí se rozumí uliční řady nebo stoky umístěné většinou uprostřed vozovky. Za veřejnou síť lze považovat i části domovních nebo areálových přípojek od paty domu nebo hranice pozemku směrem do ulice. Tato část přípojky rovněž spadá do správy majitele nebo provozovatele veřejné sítě. Výjimku tvoří přípojky nově zřízené od 1.1.2000, u těchto případů si přípojku spravuje majitel objektu až k odbočce do kanalizačního řádu.

Základní typy kanalizačních stok

Obecně lze stoky rozdělit na „kruhové“ a „vejčité“ (ojediněle viditelný výskyt hranatých, půlkulatých nebo tlamových).

Kanalizace a stoky kruhového tvaru

Stoka kruhového tvaru je v drtivé většině sestavena z kameninových nebo PVC trub různých délek , Velikost ( DN) může být rozličná a to již od profilu 150mm až do1000mm.

Kanalizace a stoky vejčitého tvaru

Stoka vejčitého tvaru je naproti tomu provedena z pálených nebo pískovcových cihel ve tvaru slepičího vajíčka.  Voda teče v užší části vytvářející žlab, přípojky do stoky jsou vyústěny nad dnem (ojediněle i ve vyšších částech stěn). Vstupy do stoky mhou být přímé šachtou nad žlabem nebo bočním tunelem.

Jak vyčistit toto potrubí?

Čištění kanalizace stokové sítě je z důvodu většího zanesení většinou prováděno pomocí kombinovaných kanalizačních vozidel. Výhoda v použití tohoto stroje spočívá v možnosti současného čištění a odsávání čištěného materiálu přímo do cisterny (mnohonásobně urychluje práci oproti ručnímu těžení materiálu ze šachet). Lze též použít kombinaci čistícího a fekálního vozidla sólo, na akci se však musí podílet vozidla dvě.

Kombinovaná čistící nástavba (lidově „kombina“) je rozdělena na vodní a kalovou komoru. Tlakové čerpadlo nasává vodu z vodní komory a s pomocí trysky přitahuje materiál do vstupní šachty. Vakuokompresor (vývěva) vytváří v kalové komoře vakuum a čištěný materiál ze šachty vysává. Odsazená voda je následně vypuštěna zpět do kanalizace a vysáté materiály (písek, stavební suť nebo jiné kaly) jsou odvezeny a uloženy na čistírnu odpadních vod, kde se vypuštěný kal dále zpracovává.

Na menší průměry používáme samostatné vozidlo menších rozměrů , které dokáže vyčistit potrubí na špatně dostupných místech. Ve voze je umístěn tlakové  zařízení LARCHER které nám pomůže vyčisti kanalizaci až do průměru DN 300mm.

Proč právě my?

  • již 15 let zkušeností v oboru
  • důslednost, rychlost a spolehlivost
  • striktní dodržování smluvených podmínek
  • komplexní služby v oblasti čištění odpadů, ekologie a nakládání s odpady
  • vysoká technická úroveň
  • kvalitní služby za rozumné ceny
  • činnost provádíme s ohledem na životní prostředí

Kontaktní formulář