Přeprava nebezpečného odpadu

Hledáte profesionály, kteří vědí, jak naložit s nebezpečnými odpady? Potom jste na tom správném místě. Zajišťujeme přepravu nebezpečného odpadu podle kritérií stanovených v Evropské dohodě o přepravě nebezpečných věcí – ADR. Postaráme se o odvoz tekutých odpadů pomocí speciálních cisteren s kvalifikovanou obsluhou. V rámci ekologického nakládání s odpady provádíme také odběry vzorků odpadů a odpadních vod a jejich následný rozbor v akreditované laboratoři.

Ekologie především

Při likvidaci odpadů klademe důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Snažíme se o předcházení a snížení celkových dopadů znečišťování životního prostředí a tak zákazníky co nejlépe informujeme o možnostech efektivní a ekologické údržby odpadů, kanalizace, jímek a septiků.

Přenechejte starosti s odpadem odborníkům, postaráme se o odvoz nebezpečného odpadu a jeho rozbor. Kontaktujte nás pro více informací nebo pro vytvoření individuální nabídky.

Kontaktní formulář