Tukové lapoly

Přenechejte údržbu a čištění tukových lapolů odborníkům. Provádíme odsávání olejů a tuků z tukových lapolů, jejich odvoz a ekologickou likvidaci. Vyhněte se riziku ucpání kanalizace kvůli unikajícím tukům – obraťte se na nás!

Kromě samotného čištění tukových lapolů zajistíme také kontrolu technického stavu lapolu, odběr vzorků odpadních vod a jejich následný rozbor v akreditované laboratoři. Pro pečlivou údržbu tukových lapolů vám nabízíme možnost pravidelného servisu s čištěním a rozbory minimálně 4x ročně.

Máte dotazy k našim službám? Nebo chcete požádat o vytvoření individuální cenové nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vyjdeme vstříc!

Kde se tukové lapoly nachází?

  • restaurace
  • jídelny
  • školy
  • menzy
  • kuchyňské vyvařovny

Kontaktní formulář